Modele de triftongi

* Atunci Când c şi i sunt vocale urmate de o semivocală (ghiocei, rochii), EI şi II sunt diftongi deoarece e şi primul i sunt vocalele silabelor respectif: GHI-o-CEI; RO-Chii; TRIFTONGUL este Grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală şi Două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă. Triftongii sunt de Două feluri:-progresivi, atunci Când semivocalele PRECED vocala: Ari-pioa-rĂ: cre-IOA-ne: i-ni-mioa-rĂ-centraţi, atunci Când semivocalele încadrează vocala: le-OAI-că; do-reau; trĂ-IAI; FO-IAU;, si-seau Triftongii se despart de vocala sau de diftongul Care le precedă. În fonetică, triftongul este succesiên de sunete alcătuită dintr-o vocală și Două semivocale pronunțate în aceeași silabă… Hiatul apare între Două vocale alăturate, pronunţate în Silabe diferite. Zi-ceau = Zi-c`au; ve-gheau = ve-g`an.: HIATUL apare între Două vocale alăturate pronunţate in Silabe diferite: du-e, ca-i-să, a-e-RO-port, Al-Co-ol: Fi-in-ţă; i-de-e: po-e-Zi-e; res-pec-tu-OS; SCA-un-ştiucă, broască, câine, Doi, CUIB, soare, Deal, iute, piatră, Nou, vrei, ziuă, oameni, ziuă. – seară, iarbă, iepure, iubi, soare, rouă, mai, Noroi, pui, August, FIU, Lei, STEA, fier, Două. . – Doreau, beau, inimioară, lăcrămioară, aripioară, tăiai, voiau, leoaică. – creioane, priveai, lupoaică, leoarcă, vreau, vuiau, înşeuează.

Exemple: tĂ-IAI, VO-IAU, le-oaică. CRE-Ioane, înșe-uează, că-SOA-IEI. C`est ATENŢIE! * Diftongul se poate constitui DIN Două sunete alăturate aparţinând unor cuvinte diferite, Dar Care se pronunţă Într-o silabă. Intre elementele componente ALE acestor Silabe apare cratima: mi-a amintit; să-i DAU; că-i spune;. * În diftong, semivocalele o şi e Apar Întotdeauna ca Prim ELEMENT, iar Celelalte semivocale (i şi u) pot fi sau primul sau al doilea Element. Notă: * după consoanele c`, g, k`, g`nu Sitiera diftongi deoarece în această angle e sau i sunt numai litere ajutătoare pentru scrierea acestor consoane: ceaţă = c`aţă; GEAM = g`am; gheaţă = g`aţă. Diftongul poate fi: * urcător (ascendent), atunci Când este alcătuit DIN semivocală + vocală: iar-nĂ; broas-că; offre SOA-re; Pia-trĂ. * coborâtor (descendant), atunci Când este alcătuit DIN vocală + semivocală: mai; grâu; ca-dou: câi-ne; Vrei. – Aeroport, fiinţă, alcool, idee, respectuos, poezie, totdeauna, supraaglomerat, Aer, Aur.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.